Korzyści

Udowodniono, że przy dostępie światła do wody w okresie dłuższym niż 24 godziny rozpoczyna się proces tworzenia flory bakteryjnej. System P.O.U. (POINT OF USE metody uzdatniania wody w
celu poprawy jej jakości w zależności od celu i przeznaczenia) zapewnia pełne bezpieczeństwo, ponieważ woda nie ma dostępu do światła.

Rozwiązanie oparte na dystrybutorach P.O.U wypiera z rynku dystrybutory butlowe z uwagi na szereg zalet.
Najważniejsze z nich to:

  •  Zmniejszenie kosztów bieżących najmu urządzeń – brak konieczności posiadania miejsca magazynowego na butle. Dystrybutor jest podłączony do ujęcia wody w sposób bezpośredni w odległości nawet do 50 m od ujęcia wody.
  •  Ciągła dostępność – w przypadku rozwiązania butlowego zdarzają się opóźnienia w dostawie, natomiast awarie wodociągów występują bardzo rzadko, co sprawia, że woda jest zawsze dostępna dla pracowników.
  •  Stałość kosztów miesięcznych najmu dystrybutorów – korzyść wysoce ceniona przez działy księgowości i kontrolingu. Rozwiązanie nie wiąże się z koniecznością kontroli liczb dostarczonych butli.
  •  Lepsza jakość wody – woda z dystrybutorów nie podlega tzw. zjawisku akwarium, które polega na kwitnieniu wody pod wpływem światła oraz tlenu. Woda znajdująca się w butlach zawsze narażona jest na działanie światła i tlenu, co w efekcie przyczynia się do rozwoju bakterii. W przypadku dystrybutorów podłączonych do ujęcia wody w sposób bezpośredni, problem ten nie występuje.
  •  Rozwiązanie przyjazne środowisku – brak problemu utylizacji butli plastikowych, ograniczenie zanieczyszczeń spalinowych związanych z wizytami serwisowymi (dostawa butli – wizyta co miesiąc; dystrybutory – wizyta raz na 6 miesięcy), brak kontaktu ze szkodliwymi fenolami, które są pochodnymi ropy naftowej oraz silnie rakotwórczymi BPA – środkami używanymi przy produkcji baniaków na wodę.